מדרך למקלחת

מדרך למקלחת משמש למניעת החלקה וכן יוצר בסיס נח לעמידה.

לפרטים טלפון: 050-3883852

מדרך למקלחת

מדרך למקלחת